ขึ้นเงินจำนอง เป็นอย่างไร

Last updated: 2021-05-24  |  2207 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขึ้นเงินจำนอง เป็นอย่างไร

ขึ้นเงินจำนอง


ด้วยสภาวะปัจจุบัน ที่ทุกคนได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้หลายธุรกิจ หยุดชะงัก ขาดรายได้ หลักทรัพย์ที่มีอยู่ ก็ยังติดภาระอยู่ ไม่ว่าจะติดจำนองกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือ บริษัทเอกชน หรือ นายทุนอิสระทั่วไป
" อีกทางเลือก กรณีต้องการเงินทุนเพิ่มเติม คือ การขึ้นวงเงินจำนอง จากหลักทรัพย์เดิม ที่มีอยู่ เรามาดูกันว่า การขึ้นเงินจำนอง นั้นเป็นอย่างไร"

ความหมาย ขึ้นเงินจำนอง หมายถึง เดิมจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ไว้จำนวนหนึ่งแล้ว ต่อมาคู่กรณีได้ตกลงกัน เพิ่มจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกันจากเดิมอีก
การขึ้นเงินจากจำนองเป็นประกันเพิ่มจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกันดังกล่าวแล้ว ในการขึ้นเงินจากจำนอง จึงต้องมีเงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจำนองเดิม ถ้าจะมีการแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ด้วย ต้องจดทะเบียนเป็นอีกรายการหนึ่ง เช่น ถ้าจะมีการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยในสัญญาจำนองด้วย ต้องจดทะเบียนประเภท แก้ไขหนี้อันจำนองเป็นประกันเป็นอีกรายการหนึ่งเป็นต้น และในการขึ้นเงินจำนอง ต้องเป็นประกันหนี้ซึ่งมีลูกหนี้และเจ้าหนี้คนเดียวกัน ทั้งต้องเป็นหนี้อันมีมูลหนี้อย่างเดียวกัน เช่น เดิมจำนองไว้ เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินในการขึ้นเงินก็ต้องเป็นประกันการกู้ยืมเงินด้วยเป็นต้น ถ้าเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ คนละคน หรือเป็นมูลหนี้คนละชนิดกัน จะขึ้นเงินจากจำนองไม่ได้ ต้องจดจำนองลำดับที่สอง

การขึ้นเงินจากจำนองจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้ โดยระบุจำนวนครั้งต่อท้ายประเภท เช่น "ขึ้นเงินจากจำนองครั้งที่หนึ่ง" เป็นต้น

สรุปสุดท้ายนี้ การจะได้รับอนุมัติ หรือไม่นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้
   1. ประวัติการผ่อนชำระเดิม
   2. มูลค่าหลักทรัพย์ ทำเลที่ตั้ง สภาพคล่อง ของหลักทรัพย์ ที่ค้ำประกันอยู่
   3. มูลหนี้ที่ยังคงเหลือ

Powered by MakeWebEasy.com