ขายฝาก

ความหมายการขายฝาก

การขายฝาก หมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจจะไถ่ถอนทรัพย์นั้นคืนภายในเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นในการกำหนดเวลาตามกฎหมาย คือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ต้องไุถ่ถอนภายใน 10 ปี นับแต่เวลาที่มีการซื้อขาย หากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายถือว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที กรณีที่ทำสัญญากำหนดเวลาไถ่ถอนนานเกินกว่า 10 ปี ก้อต้องลดลงมาเป็น 10 ปี หรือทำสัญญากำหนดเวลาไถ่ถอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี ก็จะขยายเวลามิได้

พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พัทยา หัวหิน

หลักทรัพย์ที่รับ บ้าน ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด คอนโด รับเฉพาะโฉนดเท่านั้น

เงื่อนไข
1. ดอกเบี้ยเริ่มต้น ร้อยล่ะ 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน
2. ระยะเวลาให้กู้ ปีต่อปี หรือ 6,3 เดือน แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับทรัพย์และวงเงินที่ท่านต้องการกู้
3. ทำสัญญาที่กรมที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย
4. สามารถขยายเวลารับขายฝากได้ไม่เกิน 10 ปี
5. ยอดเงินที่ท่านต้องการกู้จะพิจารณาจากราคาซื้อขายในท้องตลาดและอ้างอิงราคาจากกรมที่ดิน
6. สามารถลดต้นลดดอกเบี้ยได้
7. สามารถนัดไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน

ขั้นตอนดำเนินการ

 • เดินทางไปดูหลักทรัพย์และพูดคุยกับทางเจ้าของทรัพย์
 • สรุปยอดวงเงินที่อนุมัติ
 • ทำสัญญาที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ลูกค้ารับเงินสดที่ สำนักงานที่ดินเท่านั้น

เอกสารประการพิจารณา

 • สำเนาโฉนดหน้า-หลัง อย่างชัดเจน
 • ใบราคาประเมินกรมที่ดิน(ถ้ามีจะทำให้รวดเร็วมากขึ้น)
 • รูปถ่ายหลักทรัพย์ที่มีถนนผ่านและหลายมุมของหลักทรัพย์
 • แผนที่บอกที่อยู่ของหลักทรัพย์วาดด้วยมือหรือแผนที่ดาวเทียมก็ได้
 • อธิบายลักษณะหลักทรัพย์ให้ละเอียด หน้ากว้าง-ลึกที่ดิน
 • ระบุต้องการขายฝากกี่เดือน
 • ใบยืนยันการทำจำนองหรือขายฝาก
Powered by MakeWebEasy.com