รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน เพิ่มวงเงิน บ้านและที่ดิน ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน กู้ธนาคารช้า ไม่ผ่าน ติดเครดิตบูโร นึกถึงเรา

 

บริการของเรา

รับจำนอง

  • จำนองเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้จำนองกับผู้รับจำนอง โดยตกลงนำหลักทรัพย์ มาค้ำประกันการกู้ยืม โดยไม่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้รับจำนอง
  • วงเงินจำนองอนุมัติไม่เกิน 30-40% ของมูลค่าหลักทรัพย์ อ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน 
  • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ สูงสุด 10 ปี 
  • เลือกการผ่อนชำระได้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ขั้นต่ำ 1 ปี 12 งวด เป็นต้นไป 
  • หรือเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวก่อนก็ได้ 

รับขายฝาก
 
  • ขายฝากเป็นการซื้อขายอย่างหนึง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • วงเงินขายฝากอนุมัติไม่เกิน 50-60% ของมูลค่าหลักทรัพย์หรือราคาประเมิน 
  • ทำสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไป 
  • สามารถต่อสัญญาสูงสุด 10 ปี
รับซื้อที่ดิน / ฝากขาย
 
  • เราจะเปิดให้บริการ เร็วๆนี้
Powered by MakeWebEasy.com