หลักฐานเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดต่อทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน

Last updated: 4 ก.ค. 2564  |  54235 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักฐานเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดต่อทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน

หลักฐานเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดต่อทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการจดจำนอง ขายฝาก ซื้อขาย

หลักฐานสำหรับที่ดินและห้องชุด

     1. โฉนดที่ดิน น.ส.4จ หรือ น.ส.3ก
     2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
     3. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง) 
     4. ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น) 


หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา (กรณีโสด)

     1. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงเท่านั้น)
     2. ทะเบียนบ้านของตนเอง และของคู่สมรส  (ตัวจริงเท่านั้น)
     3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ (ตัวจริง หรือ สำเนา) * กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ
     4. หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา (กรณีสมรส / หย่าร้าง)

หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา (กรณีสมรส / หย่าร้าง หรือ  คู่สมรสเสียชีวิต)

     1. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงเท่านั้น)
     2. ทะเบียนบ้านของตนเอง และของคู่สมรส  (ตัวจริงเท่านั้น)
     3. ทะเบียนสมรส (ตัวจริง หรือ สำเนา)
     4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ (ตัวจริง หรือ สำเนา) * กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ
     5. ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร (ตัวจริง หรือ สำเนา)
     6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่สามารถไปเซ็นต์ยินยอมที่กรมที่ดินได้ ดาวน์โหลด


 หลักฐานสำหรับนิติบุคคล

     1. เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
     2. หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์
     3. หนังสือสำคัญการให้ทำการแทนนิติบุคคล
     4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองแล้วในปัจจุบัน
     5. บัตรประจำตัวของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล
     6. รายงานการประชุมของนิติบุคคล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้